Nieuwe pensioenregeling: volgende mijlpaal bereikt

Er is een volgende stap gezet op weg naar een nieuwe pensioenregeling. Het bestuur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) heeft namelijk een voorstel gedaan over de kenmerken van de nieuwe regeling. De nieuwe pensioenregeling staat voor een duidelijk, doelgericht en duurzaam pensioen. Dat zich aanpast aan de omstandigheden van dat moment. Een pensioen dus met evenveel dimensies als het leven zelf. 

Duidelijk: altijd weten hoe het pensioen ervoor staat

De nieuwe pensioenregeling vangt financiële tegenvallers tijdig op en beweegt mee met een stijgende levensverwachting. Als de situatie daarom vraagt, wordt er ingegrepen. Dat klinkt erger dan het is. Want juist omdat sneller kan worden ingegrepen, zijn de schommelingen minder heftig. Wel gebeurt het vaker. Dus geen onverwachte grote verlagingen ineens, maar wel kleine verlagingen verdeeld over de jaren. U komt niet voor grote verrassingen te staan.

Doelgericht: gericht op een pensioen dat zijn waarde behoudt
 
Het is de ambitie van PFZW om de pensioenen jaarlijks aan te passen aan de stijging van de lonen in de sector zorg en welzijn, waaronder de sportsector valt. Dat kan alleen als er belegd blijft worden. Daar zit een zeker risico aan. Maar niet meer dan nu. En meer dan de helft van de deelnemers heeft tijdens de campagne ‘Dit vind ik’ aangegeven dat risico te willen lopen in ruil voor een pensioen dat aansluit op hun manier van leven.
 
Duurzaam: met het oog op de toekomst
 
De nieuwe pensioenregeling verdeelt goede en slechte tijden tussen werkenden en gepensioneerden. En tussen jong en oud. De ene generatie draait niet op voor de welvaart van de andere. Bij de start van de nieuwe pensioenregeling is de huidige premie ook het uitgangspunt. Een combinatie van collectiviteit en solidariteit; samen delen van lusten en lasten. Een duurzaam pensioen, generatie op generatie.

Wat gaat er nu gebeuren?
 
Op dit moment gaat het nog om een voorstel. Ook heeft de overheid nog niet alle wet- en regelgeving bekend gemaakt, waarmee rekening gehouden moet worden. Dit voorstel over kenmerken is dus een eerste stap. Net als de werknemersorganisaties delen wij het voorstel met u. Dat doen wij op Algemene vergadering van 13 december 2012. Het bestuur van de WOS zal half december haar zienswijze aan PFZW kenbaar maken. Ook de Pensioenraad van PFZW adviseert eind december het bestuur om wel of niet met het voorstel verder te gaan.

Besluit
 
Naar verwachting neemt het bestuur van PFZW eind december een besluit. In 2013 zal op basis van het besluit de nieuwe pensioenregeling verder inhoudelijk ingevuld worden. De wet- en regelgeving moet dan wel helemaal duidelijk zijn. Waarschijnlijk gaat de nieuwe pensioenregeling in 2014 of 2015 in.
 
Meer weten?
Meld je aan voor de Algemene Vergadering van de WOS op 13 december 2012. Op de website van PFZW vind je actuele informatie over de ontwikkelingen. Bekijk deze informatie vanaf dinsdag 4 december op pfzw.nl/nieuwepensioenregeling
 
Ronald Veldman
3 dedember 2012 

Logo Werkgevers in de Sport

De WOS is expert op het terrein van arbeidsverhoudingen in de sport. Kijk voor ondersteuning bij het werkgeverschap op www.sportwerkgever.nl

Powered by Mayor IT